Birkman professional

Als gecertificeerd Birkman Professional is Merin de Does één van de 400 exclusief getrainde specialisten in Nederland op het gebied van de Birkman Methode. Merin werkt als zelfstandige zowel voor organisaties (non-profit & bedrijfsleven) als voor zelfstandig professionals en ondernemers. Als voormalig ambtenaar kent ze de politiek-bestuurlijke omgeving. Inmiddels voelt ze zich al enkele jaren als een vis in het water binnen het ondernemerschap. Tussen haar 15e en 26e heeft Merin voor diverse bedrijven gewerkt, waarnaast ze eerst vwo en later academisch onderwijs volgde aan de universiteit Utrecht.

Inloggen Online Academy.