De juiste coach vinden: 9 tips om rekening mee te houden

De juiste coach vinden kan een flink puzzelstuk zijn. 

Coaching is er voor iedereen. Een coach inschakelen wordt steeds meer gezien als teken van sterkte: je neemt de regie om samen met je coach te werken aan je ontwikkeling. Omdat er steeds meer mensen op zoek zijn naar een coach, is het aantal coaches in Nederland de afgelopen jaren met maar liefst 66% toegenomen.

Wat een coach doet is jou op een andere manier naar een situatie laten kijken om er zo doorheen te kunnen groeien. Dat kunnen real-time situaties zijn, maar bijvoorbeeld ook herinneringen. Omdat beide vormen van situaties (real-time en herinneringen) afhangen van je perceptie – en percepties veranderbaar zijn. Daarnaast leert een coach je om het onderscheid te maken tussen zaken waar jij invloed op hebt, en zaken die buiten je invloed liggen.

Continue reading

Bewuster communiceren begint met observeren

Bewuster communiceren begint met observeren. Communicatie bestaat immers zowel uit verbale als non-verbale communicatie. Maar toch is nog maar al te vaak zo, dat als we een gesprek openen, we vooral vanuit onszelf denken: “We zullen eens even vertellen wat wij te zeggen hebben”. We vergeten daarbij de tijd te nemen om de ander te observeren en naar lichaamstaal te kijken. En ook tijdens gesprekken doen we dit maar zelden. Waarom toch?

Het antwoord daarop is volledig verklaarbaar. Zoiets vraagt namelijk om oefening. Oefening, oefening en nog meer oefening. Normaal gezien letten we onbewust wel op de lichaamshouding van een ander, maar zijn we hier niet bewust mee bezig. Ons onderbewustzijn is dan ook ongelofelijk slim. Het kan bijna een beperkt aantal stromen van informatie volgen en omgaan met allemaal verschillende processen die tegelijk plaatsvinden. Je hart laten kloppen, ademhalen, je spieren aanspannen, lopen, autorijden, fietsen. Het bewuste deel van je brein daarentegen vindt het al lastig om meer dan één taak tegelijkertijd uit te voeren.

Continue reading

Chunken en hypnotisch taalgebruik: waarom óók jij het zou moeten doen

Wat is chunken? Chunken is een goed bewaard geheim in de wonderlijke wereld van taal. Er valt nog zoveel te leren over hoé wij, als mensen, communiceren. Chunken is het organiseren en re-organiseren van informatie in kleinere of juist in grotere delen. Het is, anders gezegd: bewust schakelen in taalniveaus. En dan bedoel ik niet de ‘Nederlandse taalniveaus’ van a1 tot en met c2. Ik heb het over schakelen tussen abstractieniveaus.

Continue reading

Succes trek je aan – en ook jij kunt het!

Succes trek je aan – en ook jij kunt het!

Persoonlijke ontwikkeling is de sleutel naar een betere toekomst. Deze gedachtegang vormt de kern van alles wat we hier bij Leiderschapsacademy doen & overbrengen. En daarmee is succes iets wat je aantrekt. Maar voor wie nog steeds sceptisch is, leggen we in dit artikel uit hoé het kan dat je succes als een magneet aan kunt trekken. En we vertellen je waarom dat een betere strategie is dan overal maar achteraan te (blijven) rennen.

Ontwikkel je van binnenuit

Ik zal je een – heel persoonlijk- voorbeeld geven van hoe je iets aan kunt trekken door het ‘simpelweg’ al te zijn. We gaan hier op het randje zitten van de Wet van aantrekkingskracht (wat iets meer naar het spirituele neigt), maar ik zal het je zo nuchter mogelijk omschrijven.

Mijn vriend komt uit een oorlogsland. Hij is al vijf jaar in Nederland, zonder verblijfsvergunning. Een asielzoeker dus, even plat gezegd. Zou ik een relatie beginnen met een asielzoeker? Mwah, het is niet het eerste waar ik aan dacht toen ik me iets van liefde voorstelde. Maar, mijn vriend is niet zómaar een asielzoeker. Hij heeft ín het asielzoekerscentrum, in minder dan drie jaar tijd, vloeiend Nederlands leren spreken. Dat doen niet veel mensen hem daar na. Daarnaast heeft hij inmiddels bijna twee diploma’s op zak, deed hij de afgelopen jaren regelmatig vrijwilligerswerk op de open avonden van zijn school – en is hij het type dat bejaarde mensen graag helpt (en het ook echt doet). Ik zag alles in hem, wat ik over het algemeen waardeer aan andere mensen, maar ook waar ik zélf naar streef. Het sleutelprincipe om te begrijpen is hier: je kunt alleen bepaalde kwaliteiten in iemand anders zien, als je er zelf bewust mee bezig bent.

En daarom geldt – zonder uitzondering – in dit leven: “To attract attractive people YOU must be attractive.” – Jim Rohn

Om toegewijde mensen aan te trekken, moet jij toegewijd zijn.
Om positieve mensen aan te trekken,
moet jij positief zijn.
Om loyale mensen aan te trekken,
moet jij loyaal zijn.
Om begaafde mensen aan te trekken,
moet jij begaafd zijn.
Om oprechte mensen aan te trekken,
moet jij oprecht zijn.

Ook zakelijk gaat het er dus om, dat JIJ de mensen aantrekt die je in je ‘team’ wilt, door eerst de eigenschappen die je in anderen wilt zien zélf te ontwikkelen. Dát is de sleutel tot goed leiderschap. Dit betekent dus ook dat je, als leider, stijlflexibiliteit moet ontwikkelen.

En ook niet geheel onbelangrijk: bovenstaande betekent niet dat je iedereen moet uitsluiten van je team, die niet meteen aan je voorwaarden voldoen. Juíst door zelf bepaalde eigenschappen te tonen, zijn mensen sneller geneigd ook conform hieraan te handelen. Als iemand weet dat jij loyaliteit waardeert – en zelf erg loyaal is – zal die persoon zich ook sneller loyaal naar jou gedragen.

Wat een goede leider dus doet is:

 1. De juiste mensen aantrekken
 2. Lukt dit niet? Ga dan bij jezelf te rade

Welke eigenschappen zijn dan degenen waar je op in moet zetten

Het leven zit vol met uitersten. Je hebt goede en slechte eigenschappen. Zo weten we allemaal dat jaloezie een minder goede eigenschap is. En dat liefdevol zijn een goede eigenschap is. Maar let wel: het kan ook enorm contextgebonden zijn hoe een eigenschap gezien wordt. Liefdevol zijn in the heat of the moment van een wedstrijd is misschien niet helemaal het juiste moment. En voorzichtig jaloezie uiten kan soms wél een gevoel van waardering aan je partner overbrengen.

Maar: overal waar té voor staat is niet goed. Het is een dunne lijn die je goed in de gaten moet houden.

Het ontwikkelen van de juiste eigenschappen is een continu proces van verfijning. Hier een balans in zoeken is dan ook de grootste uitdaging die we in het leven. Om je een beetje op weg te helpen heb ik een lijstje met negatieve en positieve vergelijkingen…

Negatieve vergelijkingen:

 • Wees aardig, maar niet zwak
 • Wees stoutmoedig, maar geen pestkop
 • Wees nederig, maar niet benepen
 • Wees bedachtzaam, maar niet lui
 • Wees trots, maar niet arrogant
 • Wees geestig, maar niet dwaas

Positieve vergelijkingen:

 • Wees ambitieus, maar tevreden
 • Wees gretig, maar dankbaar
 • Wees wijs, maar ongevaarlijk

Deze combinaties zijn soms heel moeilijk om voor elkaar te krijgen. Het kan een leven duren voordat je er zelfs maar één van onder de knie hebt. Toch is dít DE manier om jezelf op het pad richting jouw persoonlijke succes te zetten.

Over waarom voor je eigen behoeften zorgen belangrijk is, óók als je een gever bent

Voor je eigen behoeften zorgen is jouw nummer één verantwoordelijkheid in het leven. Het maakt je namelijk een leuker mens voor je omgeving.

Ik heb vroeger een hele liefdevolle opvoeding gehad. Mijn ouders zijn ook hele liefdevolle mensen. En met liefdevol bedoel ik: altijd maar willen zorgen voor anderen. Bij ons was er nooit een verjaardagsfeest zonder dat er van alles in huis werd gehaald voor ie-de-reen. Vond jij bessenjenever lekker? Dan kreeg je dat. Was je liefhebber van een speciale soort worst? Dan haalden we dat. En er werd nooit zomaar iemand de deur uitgezet. Ook al hadden we in onze allermoeilijkste tijden zélf weinig tot niks, dan nog werd er van alles weggegeven aan mensen die het écht nodig hadden. Want echt arm zijn we nooit echt geweest. En mijn ouders vonden dat geluk mooier is als je het deelt.

Continue reading

Je medewerkers het vertrouwen geven zorgt voor meer omzet

Je medewerkers het vertrouwen geven zorgt voor meer omzet. Mag je dat zo zeggen? Ja, dat mag je zo zeggen.

Medewerkers die ervaren dat ze vertrouwd worden door hun leidinggevende(n) en hun omgeving, zijn doorgaans energieker, productiever én gelukkiger. En ze ervaren minder stress. Een hoop voordelen dus, maar zo’n vertrouwenscultuur opbouwen is nog best een flinke uitdaging.

Continue reading

Vóóral de vrouw met overgewicht blijkt het vaker te moeten ontgelden tijdens een sollicitatiegesprek

Vóóral de vrouw met overgewicht blijkt het vaker te moeten ontgelden tijdens sollicitatiegesprekken. Vrouwen met overgewicht blijken maar moeilijk aan een baan te kunnen komen. Ze moeten het vaker ontgelden dan andere mede-sollicitanten tijdens het sollicitatiegesprek, ondanks hun kwalificaties voor de baan. De boosdoener? Een principe dat ook wel het ‘horn-effect’ wordt genoemd. Een horn-effect is de neiging om een persoon negatief te beoordelen, gebaseerd op één – waarneembaar – negatief aspect van die persoon. De context kan hierbij van groot belang zijn.

Continue reading

Dit is hoe inclusief leiderschap eruit ziet

Ondanks de nadruk op inclusiviteit in veel organisaties, hebben maar weinig leiders écht inclusief gedrag ontwikkeld. Inclusief leiderschap blijkt dan ineens een papieren tijger: een theoretisch gedachtengoed zonder een daadwerkelijke succesvolle uitvoering in de praktijk. Het resultaat? Menselijk – en economisch – kapitaalverlies treedt steeds meer op omdat werknemers de organisatie verlaten; omdat ze uitvallen vanwege langdurige ziekte of omdat ze zich simpelweg niet langer betrokken voelen bij de organisatie. En dat allemaal onder jouw verantwoordelijkheid.

Wil je inclusief leiderschap ontwikkelen? Begin dan met je allereerst te verdiepen in de mate van jouw perceptuele intelligentie.

Continue reading

Inloggen Online Academy.