interview leiderschap Jerry van Staveren

Interview over leiderschap met Jerry van Staveren, businesscoach & salesprofessional

2 Shares
1
0
1

Interview over leiderschap. In een reeks interviews vraag ik professionals, gepassioneerde ondernemers en ‘stille leiders’ (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, ouders, onderwijzers en mantelzorgers) naar hun idee over leiderschap. Wat hebben ze ervaren als het gaat om leiderschap? En hoe kijken ze naar de toekomst?

We trappen af met businesscoach & salesprofessional Jerry van Staveren. Jerry is een gepassioneerd zelfstandig ondernemer, omnipresent op social media, interimmer (geweest) bij diverse grote organisaties én salesprofessional. Lees hier wat zíjn kijk op leiderschap is.

  1. Hallo! Kun je vertellen wie je bent en wat je doet?

Mijn naam is Jerry van Staveren, ik ben 39 jaar en woon met mijn vrouw en 2 zoontjes in het pittoreske Monnickendam. Voetbal is een passie van het hele gezin en daar vullen wij veel van onze vrije tijd mee in.

De kantooruren vul ik in als Business Coach, (interim) Manager en Consultant. Daarbij help ik bedrijven sneller, praktischer en met minder moeite hun gewenste doelstellingen te bereiken. Dit gaat vaak verder dan het geven van advies, maar ben ik ook nauw betrokken bij de uitvoering.

Ik wordt daarbij vaak ingezet als ‘troubleshooter’. Wanneer de gewenste resultaten uitblijven of als het allemaal niet lekker loopt binnen de verschillende (project) teams dan komt mijn expertise goed van pas.

In mijn ervaring heeft namelijk de directie of het management vaak heel duidelijk voor ogen wat de doelen zijn van het bedrijf, maar gaat dit verloren wanneer dit de rest van het bedrijf, en dan met name de werkvloer, moet bereiken. Wat ik dan in essentie doe is de vertaalslag maken van die doelstellingen naar de dagelijkse werkzaamheden. Dat doe ik zowel voor bedrijven als voor ondernemers.

  1. Wat is jouw definitie van leiderschap?

Ik geloof heel erg in het principe ‘lead by example’. Iemand die naast de mensen staat en de kar trekt, en niet iemand die boven zijn mensen staat.

Je ziet daarnaast binnen veel bedrijven een soort ‘ouder-kind’ verhouding, waarbij de werknemers wachten totdat ze toestemming krijgen van de ‘ouder’, in dit geval het management of de directie, om hun werkzaamheden uit te voeren. Maar een goede leider brengt meer leiders voort, niet meer volgers.

  1. Waar neem jij – expliciet – de leiding in, of over?

Mijn werkzaamheden hebben inmiddels al veel labels gekend, bijv. Sales Manager, CX Manager, Business Coach of zelfs Implementatie Consultant. Ik heb mij dan ook met veel verschillende onderwerpen bezig gehouden, omdat de doelen van bedrijven onderling ook sterk verschillen.

Bij de ene organisatie willen ze bijv. eigenaarschap en continue verbeteren stimuleren,bij de andere meer sales generen en weer een andere organisatie wil juist een meer customer centric aanpak gaan doorvoeren.

De rode draad is wat mij betreft altijd de mensen binnen de organisatie. Ik sta vooral in mijn kracht wanneer organisaties kan ondersteunen door hun doelen concreet te vertalen naar de dagelijkse werkzaamheden. Daarbij is de menselijke factor van essentieel belang. Ik breng mensen graag in beweging en probeer ze in hun kracht te zetten. Daarbij probeer ik een balans te vinden tussen luisteren, enthousiasmeren, binden en verbinden. Ik ga namelijk niemand vertellen hoe ze hun werk moeten doen, maar probeer ze juist eigenaar te maken over de doelstellingen.

Zodat ze zich, zonder aansturing van bovenaf, zelf verantwoordelijk voelen en zij met hun eigen ervaring en expertise met volle overtuiging voor de doelstellingen gaan inzetten.

Wanneer je het plat slaat zijn dit namelijk allemaal veranderingen en de kracht van verandering ligt in de mate waarin de mensen binnen de organisatie die veranderingen omarmen. Daar ligt het succes verborgen.

"Loslaten is een uitdaging voor veel leiders maar wel noodzakelijk om doelen te behalen."

Jerry van StaverenBron: Jerry van Staveren

  1. Wat is volgens jou de grootste valkuil van leiderschap?

Mijn allergie zit vooral in het micro-management. Loslaten is een uitdaging voor veel leiders maar wel noodzakelijk om de gewenste doelen te bereiken.

Je ziet helaas nog binnen veel bedrijven dat er weinig onderling vertrouwen is en de directie (of het management) continue op de hoogte gehouden moet worden van de voortgang via de zoveelste rapportage, meeting of controle.

Dat is weer een voorbeeld van die ‘ouder-kind’ verhouding waarbij de ouder dus gaat nakijken of het kind wel zijn huiswerk heeft gemaakt. Dat is vreselijk voor de bedrijfscultuur en algehele motivatie.

Door micro-managing gaat veel waardevolle tijd verloren, die met meer onderling vertrouwen veel beter besteed had kunnen worden. Namelijk met het bereiken van de doelstellingen.

  1. Is er iets in je carrière dat je hebt onderschat? 

Ik heb in het verleden wel eens te snel een groot project aangenomen, waarbij te veel stakeholders actief waren. In dit geval was er sprake van een drie-koppige directie, waarbij mijn contactpersoon razend enthousiast was over de projectdoelstellingen, de ander gematigd enthousiast en de laatste eigenlijk faliekant tegen alle veranderingen was.

Die laatste had de leiding over de dagelijkse werkzaamheden en daardoor vorderde het project op de werkvloer veel te traag. Uiteindelijk hebben we toen besloten het project in goed onderling overleg stop te zetten. Je kan tenslotte niet iemand veranderen die niet wil veranderen. Een belangrijke les.

  1. Wat is je grootste prestatie tot nu toe?

Ik heb verschillende projecten waar ik erg trots op ben maar de meest recente waar ik aan moet denken was een project voor ABN Amro.

Daar stroomde ik in bij een al lopend project. Om verschillende redenen liep het daar niet zoals gepland en gaf de opdrachtgever bij de start al aan dat ik met een gevoelsmatige 2-0 achterstand werd ingezet.

Ik had dan ook maar kort de tijd om de boel recht te trekken en de doelstellingen te halen. Dat dit uiteindelijk, ondanks de corona beperkingen, toch is gelukt geeft mij wel een gevoel van trots, ja.

  1. Wie of wat zijn jouw rolmodellen – en waarom?

Zakelijk gezien heb ik niet echt een rolmodel. Als spreker heb ik in het verleden wel iemand gehad die mij inspireerde om spreker te worden. Dat was mijn toenmalige directeur Olivier van Duijn.

Ik werkte als 23-jarige jongen bij Reed Elsevier en we hadden een groot klant event georganiseerd voor alle key-accounts. Er kwamen zo’n 200 belangrijke genodigden en 10 min voor de start van het event bleek de spreker opeens niet op te komen dagen.

Terwijl de paniek mij en mijn collega’s om de nek greep, sprong Olivier zonder een seconde twijfel het podium op en sprak moeiteloos het hele event vol. Ademloos keek ik er naar en dacht “Dat wil ik ook kunnen!”

Inmiddels heb ik ook op veel events mogen spreken, maar altijd met meer voorbereiding dan Olivier toen heeft gehad. 

  1. Wat is jouw visie op een inclusieve, vrije samenleving?

Zoals je wellicht in mijn eerdere verhaal hebt kunnen opmerken geloof ik sterk in onderling vertrouwen, zelfredzaamheid en vrijheid, maar overigens wél met een kanttekening.

Ik geloof namelijk dat complete vrijheid zal leiden tot chaos. Vergelijkbaar met wanneer de leraar de klas verlaat en er verder geen regels zouden zijn.

We hebben als mensen namelijk wel een stip aan de horizon nodig waar we naar toe kunnen werken en behoefte aan duidelijke kaders. Binnen die kaders kunnen we prima vrij bewegen.

En daarbij hoort een voorwaarde te zijn ‘the best (wo)man for the job’, los van religie, geslacht, afkomst of achtergrond.

  1. Persoonlijk leiderschap is een holistische tak van sport. Wat zou je hierbinnen nog willen ontdekken?

 Ik denk dat persoonlijke leiderschap ten allen tijden ‘a work in progress’ is, waarbij je continue nieuwe inzichten opdoet en weer bijleert. Er valt dus nog genoeg te ontdekken. En te leren.

  1. Tot slot: wil je de lezers nog iets meegeven?

Mijn meest bekende uitspraak is ‘Verkoop de bestemming en niet het vliegtuig’. Dat is een les die ik niet vaak genoeg kan benoemen. Te veel mensen vullen hun dagen namelijk met randzaken. Met middelen in plaats van het doel.

Durf daarom eens kritisch naar jezelf te kijken. Al die dingen waar je op dagelijkse basis zo druk mee bent, hoeveel daarvan brengen je daadwerkelijk een stap dichterbij jouw doelen?

Neem afscheid van de dingen die je niet verder brengen, en ga die tijd vervolgens steken in de dingen die je wel dichterbij jouw persoonlijke doelen gaan brengen.

Ps. Wil jij ook geïnterviewd worden over joúw visie op (persoonlijk) leiderschap? Stuur dan een e-mail naar info@leiderschapsacademy.nl

Interview over leiderschap Jerry van Staveren

2 Shares
1 comment
Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

You May Also Like