Perceptuele Intelligentie

Perceptuele Intelligentie

Perceptuele Intelligentie is een vaardigheid die je kunt ontwikkelen.

Maar wat het in ieder geval niét is, is een vast gegeven zoals je intelligentie quotiënt (IQ). Iedereen kan namelijk Perceptuele Intelligentie ontwikkelen.

Wat het dan wel is? Perceptuele Intelligentie is het bewust kunnen interveniëren in hoe jouw onbewuste – razendsnel – jouw wereldbeeld (perceptie) vormt.

Alles daarin draait om het woord: perceptie. Jouw perceptie wordt namelijk ook wel eens ‘waarneming’ genoemd, maar er zit een klein nuanceverschil in beide begrippen. Jouw perceptie is eigenlijk het product, of de resultante, van je waarneming. En die waarneming bestaat uit het verwerven, registreren, interpreteren, selecteren en ordenen van zintuiglijke informatie.

Hoe nemen we waar?
Elke seconde van de dag nemen onze zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken en proeven) zo’n 4,2 tot 4,6 miljoen – inwendige en uitwendige – prikkels waar. Die worden gefilterd op relevantie door ons onderbewustzijn. Dat gebeurt razendsnel. Uiteindelijk worden van al die (informatie)prikkels er maar een paar doorgestuurd naar ons bewustzijn: datgene waar we ons bewust van zijn. Zo kijk jij nu waarschijnlijk naar een scherm en ben je je daar bewust van. Maar er gebeurt nog meer om je heen, waar je je niet allemaal bewust van bent – op dit moment. Tóch registreert je onderbewustzijn wel alles. Die waarneming, jouw waarneming, wordt in eerste instantie neutraal gedaan, maar jouw psyche gaat er vervolgens mee ‘aan de haal’. Dat doet het volgens het NLP Communicatiemodel, zoals je in de afbeelding hieronder ziet.

Er komt input/waarneming bij je binnen, en vervolgens wordt dit gefilterd door middel van het weglaten, vervormen en generaliseren van informatie, om daarna te kijken of het in de hokjes van tijd / ruimte / materie / energie, taal, herinneringen, (eerdere) beslissingen, waarden, overtuigingen, metaprogramma’s en attitudes past die jouw onderbewustzijn eerder al heeft opgeslagen. Zo verwerk je dus informatie.

Dus informatie kan objectief binnenkomen, maar je slaat het vrijwel nooit objectief (of: ‘neutraal’) op in je onderbewustzijn. Er worden namelijk emoties, eerdere overtuigingen en attitudes aan die (informatie)prikkels gekoppeld. Vervolgens bepaalt je onderbewustzijn wat er belangrijk genoeg is om naar je bewustzijn te sturen: ook wel ‘de waakhond’ genoemd.

NLP Communicatiemodel

Wat is Perceptuele Intelligentie?

Nu je het bovenstaande weet… kan ik je ook uitleggen wat Perceptuele Intelligentie is. Perceptuele Intelligentie is het bewust grip uitoefenen op hoe – onbewust – jouw percepties tot stand komen en/of tot uiting komen. “Change your mind, change your life”, is hierbij de gedachte. Je grijpt dus als het ware in, in de filters die je psyche, met name je onderbewustzijn/onbewuste, automatisch toepast op nieuwe informatie. Zo kun je ‘bijsturen’ waar en wanneer je maar wilt.

Perceptuele Intelligentie overtroeft Emotionele Intelligentie (EQ)

Zie je, helemaal rechts, dat middelste blokje in de afbeelding hierboven? Daar staat ‘stemming’. De manier waarop jij informatie filtert heeft invloed op jouw stemming, oftewel: op je gevoelstoestand. En je gevoelstoestand kan, andersom, ook invloed hebben op hoe jij informatie filtert. Met het bijsturen van je perceptie kun je dus ook je gevoelstoestand bijsturen. Wat uiteindelijk leidt tot bepaald gedrag. Hoé je handelt is dus een direct gevolg van je gedachten.

Je kunt die gedachten beïnvloeden door bepaalde fysiologie op te wekken. Probeer maar eens een kwartier lang met een glimlach rond te lopen en negatieve gedachten te hebben… dat lukt je niet. Je fysiologie heeft invloed op je stemming, je stemming heeft invloed op je interne voorstelling van de wereld en je interne voorstelling van de wereld is een zintuiglijke waarneming, die uiteindelijk weer invloed heeft op hoe je informatie filtert en je perceptie van de wereld vormt. En uiteindelijk leidt je perceptie tot bepaald gedrag. Maar het is altijd perceptie dat tot gedrag leidt. Niet alleen je stemming.

Zelfperceptie

The perception of self, of zelfperceptie, is belangrijk in persoonlijke ontwikkeling. Ik zeg altijd: “Jezelf vinden is de grootste, meest avontuurlijke reis, die je zult maken in dit leven.” Waarom? Omdat jij een unieke identiteit bent. Maar naarmate we steeds meer waarnemen en onze psyche waarnemingen en informatie registreert en ‘opstapelt’ in ons brein, verliezen we uit het oog – en soms zelfs uit het hart – wat onze eigen unieke blauwdruk is. En geloof me, die is er.

Zelfperceptie is:

  1. (her)ontdekken wat jouw sterke (productieve) gedrag is;
  2. (her)ontdekken wat jouw interesses zijn;
  3. en: ontdekken wat jouw behoefte van je omgeving is.

De combinatie van die drie factoren en het verweven van inzicht daarin, vormt je zelfperceptie.

Over die zoektocht doen sommige mensen een leven lang. Het zijn de vragen: “Wie ben ik? Wat vind ik leuk om te doen? Waar zit mijn passie? En in welke context of organisatie kom ik het meeste tot bloei?”.

Ik hou er zelf altijd van om zaken te versnellen en zo kwam ik – na een moeilijke periode in mijn leven, waarin ik mezelf precies dié vragen stelde – uit bij De Birkman Methode. De Birkman Methode is een zelfbeoordelingsinstrument dat wetenschappelijk valide & betrouwbaar is – en gebruik maakt van de dieptepyschologie. Je vult hierbij een questionnaire van 298 vragen in, waarna een Birkman Signature Rapport opgeleverd wordt.

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

Zo’n Birkman Signature Rapport is niet zomaar het resultaat een ‘persoonlijkheidstest’ (het is zelfs helemaal geen test, want er is geen goed of fout: jij bent wie je bent en dat is oké). De Birkman Methode meet de diepste laag van jouw identiteit. Je krijgt daaropvolgend een persoonlijkheidsverslag dat jouw (energetische) blauwdruk weergeeft.

Over De Birkman Methode

Het komt zelden – of eigenlijk vrijwel nooit – voor dat iemand die een hertest van Birkman doet, andere ‘resultaten’ haalt. Er zijn echter twee uitzonderingen: mensen die een bijna-dood ervaring hebben meegemaakt en kinderen/jong-volwassenen waarvan het brein nog niet volledig is uitontwikkeld (dit duurt tot je 20ste-25ste).

Een Birkman Signature Rapport heb je dus voor het leven. Het is een opsomming van jouw kwaliteiten en een gids voor het optimaal inrichten van je leven. Vervolgens kun jij op die kennis gaan handelen.

Sociale perceptie

De Birkman Methode meet niet alleen jouw zelfperceptie, maar ook jouw sociale perceptie.

Sociale perceptie kan als volgt worden uitgelegd:

“Onder sociale perceptie of interpersoonlijke perceptie valt een proces als het vormen van een mening over een ander persoon. Deze vorm van perceptie kan worden gekleurd door de eigen ervaringen, culturele achtergrond, levensgeschiedenis en persoonlijkheidskenmerken.”

De Birkman Methode meet dit eveneens. Dit wordt door Birkman omschreven als behoeften. In de ‘resultaten’ kan dit er op drie manieren uit zien:

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

1. Jij hebt een perceptie van de wereld over iets, en je denkt en verwacht dat de meeste mensen er nét zo over denken (blinde vlek). Hoe dit er in een Birkman Signature Rapport uitziet is hierboven te zien. Jij zegt dan van jezelf: “Ik ben vriendelijk en gemakkelijk te leren kennen”, maar: “Dat zijn de meeste mensen toch? De meeste mensen willen zich toch ook onderdeel van een groep voelen?” Aan de andere kant van bovenstaand spectrum – en in de menselijke persoonlijkheid – bestaan er echter mensen die van zichzelf zeggen: “Ik ben goed in staat om alleen te werken.” Dit is de positieve bewoording voor: mijn sterke gedrag laat zich vooral zien als ik alleen ben. Als jij je er niet bewust van bent dat die mensen er ook zijn, mensen die ‘ander sterk gedrag vertonen’ dan jijzelf, dan is dat jouw blinde vlek. Daarom zeg ik als Birkman Professional ook altijd tegen cliënten: “Je hebt hele mooie sociale eigenschappen, maaaaaar…. wees je ervan bewust dat er ook mensen zijn die minder groepsgericht zijn dan jij en juist liever solo te werk gaan.”

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

2. Jij hebt een perceptie van de wereld over iets, maar je weet ook dat anderen daar anders over kunnen denken. Hoe dit er in een Birkman Signature Rapport uitziet is hierboven te zien. Jij zegt dan van jezelf: “Ik ben vriendelijk en gemakkelijk te leren kennen”, maar: “Ik heb van mijn omgeving nodig dat ze me af en toe wat tijd alleen gunnen om weer op te laden – en daarmee weet ik ook dat er mensen zijn die dit misschien meer nodig hebben dan ik.”

Geen alternatieve tekst opgegeven voor deze afbeelding

3. Jij hebt een perceptie van de wereld over iets, en die perceptie is eigenlijk vrij neutraal, maar je weet dat het ook mogelijk is dat andere mensen daar meer uitgesproken in zijn. Hoe dit er in een Birkman Signature Rapport uitziet is hierboven te zien. Jij zegt dan van jezelf: “Ik kan zowel goed alleen werken als onderdeel van een groep zijn. Ik vertoon in beide situaties sterk, productief gedrag.” maar: “Ik heb van mijn omgeving nodig dat ze me af en toe wat tijd alleen gunnen om weer op te laden – en daarmee weet ik ook dat er mensen zijn die dit misschien meer nodig hebben dan ik.”

De diversiteit van persoonlijkheid & jouw blauwdruk ontdekken

De afbeeldingen hierboven zijn van het gedragscomponent ‘Sociale Energie’ dat door De Birkman Methode gemeten wordt. In totaal worden er negen gedragscomponenten door Birkman gemeten en tien interessegebieden. Achterin je Birkman Signature Rapport vind je ook nog een cirkeldiagram met een carrière onderzoek op basis van je persoonlijkheid. In de resultaten, van iedereen die met het zelfbeoordelingsinstrument aan de slag gaat, is een eindeloze diversiteit van persoonlijkheid te meten. Ik heb dan ook nog nooit twee Birkman rapporten gezien die identiek aan elkaar zijn.

Jouw blauwdruk is uniek. Waar jouw energie het liefst naartoe gaat, wat je sterke, productieve gedrag is en wat je behoeften van je omgeving zijn + wat je eventuele ‘stressgedrag’ is, dat is allemaal uniek aan jou. En De Birkman Methode is het enige zelfbeoordelingsintrument ter wereld dat dit volledig objectief en wetenschappelijk onderbouwd kan meten.