Hoe staat jouw organisatie ervoor?

Door een schokkend gebrek aan inzicht verliezen Nederlandse organisaties jaarlijks miljarden euro’s! Eeuwig zonde!

Hoe staat het ervoor met jouw organisatie?

Wist je dat…

Verzuim een werkgever / organisatie zo’n 300 euro per dag kost?
Een burn-out die acht maanden duurt kost dus al gauw 80.000 euro, exclusief de kosten voor vervanging.
1,3 Miljoen Nederlandse werknemers hadden in 2019 burn-outklachten. De kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn in het Nederlandse bedrijfsleven opgelopen tot 3,1 miljard euro per jaar (2018).

Bron: TNO.

8 op de 10 teams disfunctionele teams zijn?
Ze kosten de organisatie geld doordat ze niet-productief gedrag vertonen en worden afgeleid door subgroepvorming, oppositie- en coalitiespelletjes.
Deze teams zijn eigenlijk geen ‘teams’. Ze durven elkaar geen oprechte feedback te geven en ze vinden het lastig om elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheden of slechte resultaten. Nog erger: doordat iedereen zo bezig is met zichzelf verliezen ze het eindresultaat uit het oog. 

Bron: Patrick Lencioni, De Piramide van Lencioni (bron & bron).

Effectieve oplossingen voor deze ernstige problemen en voor de negatieve psychosociale arbeidsbelasting van medewerkers blijven vaak uit. Organisaties proberen zich hieruit ‘te redden’ door een aanspreekpunt te benoemen, zoals bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon; of door werknemers meer autonomie te geven.

Dit zijn systemische oplossingen die nog steeds voorbij gaan aan het individu en aan zijn/haar behoeften. Ze gaan voorbij aan dát punt waar nu juist de oplossing te vinden is.”

Merin de Does

Meer aandacht voor het individu is de enige duurzame oplossing om stress-gerelateerd verzuim en disfunctionele teams te voorkomen of om deze – in geval van nood – te ‘ontwortelen’.

Maak kennis met de Birkman Methode: tool voor High Performance Teams en individuele topprestaties

Aandacht voor het individu kan een uitdaging zijn, zeker in een grotere organisatie. Want wie heeft er tijd om alleen maar bezig te zijn met de relatie(s) tussen mensen? Er moet immers ook nog ‘gewoon’ gewerkt worden…

En toch verliezen organisaties jaarlijks miljarden euro’s aan slechte relaties tussen werknemers. De psychosociale druk al jaren toe op de werkvloer en stress-gerelateerd verzuim is inmiddels het nummer 1 bedrijfsrisico geworden in Nederland.

Dat die psychosociale druk zich voornamelijk afspeelt in de innerlijke belevingswereld van de medewerker, maakt alles nog lastiger. Want hoe kom je daarbij? En belangrijker nog: hoe los je iemand zijn of haar stress op?

De enige tool ter wereld die dit kán is Birkman.

Birkman laat het individu zijn of haar eigen stress oplossen; de organisatie speelt een contextuele rol

Er is geen systeem, methodiek of techniek ter wereld die iedereen zijn stress zomaar in één keer kan wegnemen of oplossen. Daarvoor hebben we als mensen teveel diversiteit in persoonlijkheid. Wat voor de één stressvol is, kan voor de ander juist een gezonde uitdaging zijn. Dat betekent niet dat de één ‘zwakker’ is dan de ander. Het betekent simpelweg dat verschillende personen andere voorkeuren en behoeften hebben.

Birkman maakt die voorkeuren en behoeften inzichtelijk. Onbewuste overtuigingen, normen en waarden, filters en associatiepatronen, worden individueel uitgemeten met een Birkman ontwikkelassessment. Birkman doet dat door de psychische energie van mensen naar de oppervlakte te halen, zodat zij vervolgens bewust kunnen handelen met deze energie.

Een (preventieve) benadering vanuit de positieve psychologie: gericht op ontwikkeling

Organisaties, teams, individuen, managers en andere leidinggevenden. Het is één groot samenspel. De laatste jaren zijn we vooral gegroeid in technologische ontwikkeling, maar kunnen we het psyschologisch bijna niet meer bijbenen. Daardoor ontstaat er stress. Maar ook door ‘op slechte voet te staan’ met je collega’s… managers en leidinggevenden die je niet begrijpen; je binnen de organisatie ongezien, ongehoord en ondergewaardeerd voelen; onduidelijke verwachtingspatronen… deze dingen zijn funest voor je werkplezier. En uiteindelijk gaat zo ook je levensgeluk erop achteruit.

Het is een misvatting dat burn-outs ontstaan door een te hoge werkdruk. Burn-outs ontstaan doordat mensen energetisch gezien ‘leeglopen’ op het werk dat ze doen. De oorzaak daarvoor kan op verschillende niveaus liggen, te weten: 1) in de doelen/visie van de organisatie, 2) in de afspraken die de organisatie met elkaar heeft gemaakt of 3) op relatieniveau.

Met de Birkman Methode en een Birkman Professional kan gemeten en geanalyseerd worden waar het daadwerkelijke knelpunt zich bevindt. Dit kan zowel individueel als in groepstrajecten. Daarbij wordt een positieve benadering gehanteerd: iedereen is oké en iedereen heeft zijn eigen sterke kwaliteiten. Het gaat er vooral om hoe het samenspel hiertussen zo effectief mogelijk kan worden ingericht.

Coaching, trainingen en consults kunnen live gegeven worden – of online. Bij te grote groepen, of wanneer de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden op de fysieke locatie, zal alles online plaatsvinden.

Vraag hier meer informatie aan

    Selecteer de gewenste optie(s):

    Waar je op dit moment ook staat met je organisatie: er is altijd ruimte voor verbetering. Een organisatie is een complex samenspel van meerdere regels, afspraken en verschillende samenwerkende individuen. Dat alles gaat gewoon door, terwijl er tussendoor nieuwe medewerkers binnen- en/of bijkomen en andere medewerkers de organisatie juist weer verlaten. Een organisatie die on top of things is, weet dat haar werknemers het grootste kapitaal vormen dat zij ‘bezit’. En toch zijn er nog téveel organisaties die aan ‘intensieve menshouderij’ doen, terwijl de psychosociale werkdruk, het cijfer van stress-gerelateerd ziekteverzuim en de burn-outs maar blijven oplopen.

    Inloggen Online Academy.