Incompany Coaching

Incompany coaching & de kracht ervan

Werknemers die de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen zijn doorgaans gelukkigere werknemers. Dit geldt met name voor young professionals en mid career professionals. Zij zijn een grote – productieve – aanwinst voor organisaties, maar deze groep is tegelijkertijd ook het moeilijkst vast te houden.

Coaching kan daarin helpen en is zowel gunstig voor de organisatie als voor de werknemer zelf.

Coaching op persoonlijke ontwikkeling

Vooral young professionals en mid career professionals willen groeien. Stilstand betekent voor hen achteruitgang. Hoe hou je deze groep tevreden als de opleiding of training die ze hebben afgerond, zich pas net terug begint te betalen? Coaching is daarop het antwoord.

Coaching op verzuimpreventie

Voor werknemers die vastlopen; die achteruit lopen in hun productiviteit en die misschien ook zelfs openlijk aangeven moeite te hebben met hoe de dingen gaan. Juist DEZE werknemers hebben coaching extra hard nodig om zichzelf te kunnen ontwortelen van tunnelperspectief en ingesleten patronen.

Coaching op inclusief leiderschap

Het paradepaardje van Leiderschapsacademy en dátgene waar we bekend om staan: inclusief leiderschap. Deze vorm van coaching is bedoeld voor leidinggevenden, managers, directeuren, wethouders, ministers en burgemeesters die zich bewuster willen worden van hun eigen bias – en wat dat voor weerslag heeft op hun handelen en de reacties die ze daarop krijgen.

Leiderschapsacademy werkt uitsluitend met gecertificeerde coaches die zowel op het niveau van het bewustzijn, als op het niveau van onderbewustzijn kunnen coachen.

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken voor Incompany coaching

    Selecteer de gewenste optie(s):

    Inloggen Online Academy.