WhatsApp 📱 bij vragen: +31 (0) 6 270 477 21 | Of mail ons voor een incompany offerte →

Over NLP tijdlijn therapie

Tijdlijn therapie is één van de meest krachtige technieken in het neuro linguïstisch programmeren (NLP). Het wordt gebruikt om negatieve emoties te neutraliseren en om belemmerende beslissingen en overtuigingen te elimineren. Tijdens de coachingsessies worden er doorgaans vijf negatieve emoties geneutraliseerd: 1) boosheid, 2) verdriet, 3) angst/bezorgdheid, 4) schuld en 5) pijn. Deze emoties dienen jou namelijk niet áls je ze over een langere periode in de tijd vast blijft houden.

Na het neutraliseren van die negatieve emoties worden belemmerende overtuigingen weggenomen – en kun je daarna meer daadkracht vertonen op het bereiken van persoonlijke doelen.

Dit hele coachinsproces wordt door de coach bij de cliënt gedaan door de kijk (perceptie) op bepaalde herinneringen om te zetten van negatief naar positief. Een sessie om één negatieve emotie weg te nemen kost gemiddeld 10-15 minuten. De voorbereiding en de nazorg om de sessie heen kosten echter ook tijd.

Laat je bewuste en onbewuste (weer) samenwerken

De realiteit is dat jouw kijk op de wereld (je perceptie) je gedrag aanstuurt. Hoe we communiceren en hoe we handelen is een direct gevolg van hoe we de wereld zijn. Feit is dat we onze percepties kunnen veranderen – en daarmee ook onze manier van communiceren en hoe we ons gedragen.

Faalangst? Verander je perceptie. Podiumvrees? Verander je perceptie. Belemmert je perfectionisme jou? Verander je perceptie. Voel je je niet goed genoeg? Verander je perceptie. Heb je een fobie waar je vanaf wilt? Verander je perceptie? En… wil je mensen met je meekrijgen die in de weerstand zitten… verander dan hún perceptie.

Je bent niet je probleem. Je doet je probleem.
Kom er vanaf. Snel en effectief. Met tijdlijn therapie.

Doel 1: Weg met zware gevoelens, angsten en fobieën

Ervaar je een angst/fobie voor spinnen, slangen, ballonnen of andere zaken? Heb je last van trauma’s uit je verleden die je nu nog belemmeren? Heb je het gevoel ‘iets’ maar niet te kunnen doorbreken? Blijft je succes alsmaar uit door je eigen handelen? Dan heb je te maken met negatieve emoties en belemmerende beslissingen (overtuigingen) in je onderbewustzijn. Door deze ‘op te ruimen’ kun je weer verder bouwen aan je toekomst.

Doel 2: Mentale weerbaarheid

Doelen stellen voor de toekomst lijkt makkelijk, maar is het dat ook écht. Hoe vaak horen we niet: “Ik was er zo bang voor en toen ik het eenmaal gedaan had… ah, had ik die beslissing maar veel eerder genomen!”. Uitstelgedrag, angst en wederom: belemmerende overtuigingen. Ze komen om de hoek kijken bij het behalen van onze doelen.

Zodra jij inziet dat alles in dit leven vóór jou gebeurt – en niet ‘zomaar even’ uit de lucht gegrepen is – kun je in je kracht gaan staan en de volle regie (en verantwoordelijkheid) nemen over waar je leven heen gaat.

Doel 3: Fysieke gezondheid

In de Chinese geneeskunde zijn onze emoties onlosmakelijk verbonden met onze gezondheid. En ook de Westerse geneeskunde erkent deze samenhang steeds meer. Ziektebeelden waarvan we vaak niet exact kunnen herleiden waar ze vandaan komen zoals fibryomalgie, diabetes mellitus, atritis, cardiovasculaire aandoeningen en zelfs gevallen van kanker ontstaan door (veel te hoge en lang aanhoudende) stress. Die stress hoef je niet eens bewust te ervaren, maar kan onbewust ervaren worden en over langere tijd worden opgeslagen op celniveau in je lichaam.

Het vasthouden van negatieve emoties en terugvallen op beperkende beslissingen / beperkende overtuigingen is een vorm van stress. Door deze weg te nemen maak je zowel lichaam als geest gezonder.

Hoe werkt tijdlijn therapie?

Tijdlijn therapie berust op een drietal randvoorwaarden:

  1. De cliënt moet zich bewust zijn van dat er een onderbewustzijn is
  2. De cliënt moet zich openstellen voor het gebruik van actieve verbeeldingskracht
  3. De cliënt moet zelf willen veranderen (niet onder dwang)

Gedurende ons hele leven maken we razendsnel beslissingen. Dat doen we met ons bewuste (verstand/logica), maar nóg meer met ons onbewuste. Ons onbewuste reguleert 95% van ons brein en alle innerlijke processen. Per seconde komen er namelijk zo’n 4,6 miljoen eenheden aan informatieprikkels op ons af. Als we alles van deze ‘chaos aan informatie’ bewust zouden moeten waarnemen, dan raken we gemakkelijk overweldigd. Of zeg maar gerust: knettergek. Daarom filtert ons brein deze informatie door onbewust dingen weg te laten, te vervormen en te generaliseren. Wat er in ons hoofd plaatsvindt is dus in feite betekenisgeving aan alle prikkels die op ons afkomen. Maar dat gaat niet altijd zoals we misschien zouden willen. De enige twee dingen die ons onderbewustzijn wil, zijn namelijk: leren en ons beschermen. Maar ons beschermen waartegen, dat is de vraag?

Alles wat je ooit mee hebt gemaakt ligt opgeslagen in je onderbewustzijn. Je bent je er niet altijd meer bewust van, maar het is er wél. Je bent het in ieder geval niet kwijt. Voor de één is het makkelijker om bij bepaalde gebeurtenissen te komen dan voor de ander. Toch garandeer ik je dat óók jij overal bij kunt komen. Bij elke herinnering. Bij elke emotie. Bij elke beslissing. Dat doen we door direct het onderbewustzijn aan te spreken en omhoog te halen. Je kunt daarbij in trance raken (onder hypnose zijn), maar dat gebeurt maar zelden en het is niet het oorspronkelijke uitgangspunt van tijdlijn therapie.

Wat ons kenmerkt als mens is dat we altijd consistent blijven aan het verhaal dat we over onszelf hebben opgebouwd. Zie jij jezelf als verlegen? Dan handel je daarnaar – tótdat je dat verhaal (perceptie) verandert. Zie jij jezelf als outgoing en groepsgericht. Dan handel je daarnaar. Dat verhaal dat we onszelf vertellen is opgebouwd uit allerlei beslissingen van ons onderbewustzijn. Het grootste gedeelte daarvan stamt uit je kinderjaren: 0 – 7 jaar. Heb je je vroeger verdrietig gevoeld omdat je bijvoorbeeld moest verhuizen en gedag moest zeggen van je vriendjes… en heb je dat nooit afgesloten? Dan is dat verdriet nog actief in je onderbewustzijn. Heb je je ooit bang gevoeld voor wat je klasgenootjes van je zouden zeggen… en heb je dat nooit afgesloten. Dan is die angst nog actief in je onderbewustzijn. Zulk soort verdriet, angst, boosheid, schuld en pijn dragen we allemaal met ons mee. Maar de vraag is of het je nu nog dient? Naarmate je volwassen wordt, wordt het tijd om deze negatieve emoties af te sluiten. Om je les eruit te trekken. Wat was er positief aan jouw verdriet, angst, boosheid, schuld en pijn? Wat heeft het je geleerd en doen inzien?

Dát is tijdlijn therapie. We verwijderen nooit de herinnering. We veranderen alleen de perceptie op je herinnering(en).
Zodat jij dit stukje karma uit jouw leven kan afsluiten en weer nieuwe levenslessen kunt leren.

Heb je ‘last’ van dingen, gebeurtenissen of mensen waar je maar tegenaan blijft lopen in je leven? Lijk je maar niet te kunnen stoppen met (over)eten, roken of andere nare gewoonten?
Doorbreek jouw eigen vicieuze cirkel met tijdlijn therapie!

NLP tijdlijn therapie

In het menselijk brein staan de prefrontale cortex – en de bovenste hersenen – voor het bewustzijn (verstand/logica). De rest van de hersenen vertegenwoordigt het onderbewustzijn (stemming/gevoel/intuïtie). Hoewel deze tweedeling eigenlijk teniet doet aan de complexiteit van het menselijk brein, is het een goede illustratie om te leren begrijpen wat er zoal in je hersenen omgaat. Bij tijdlijn therapie maken we actieve verbindingen tussen bepaalde hersendelen om nieuwe perspectieven – en daarmee nieuwe neurale paden te maken.

aanduiding prefrontale cortex

Tijdlijn therapie & Gestalt:
Het verleden ‘opruimen’ om een krachtige toekomst te creëren.

‘Gestalt’ is een – van origine – Duits begrip en gaat over hoe wij de dingen waarnemen. Onze perceptie wordt gefilterd door ons onderbewustzijn en daardoor zien we nooit de gehele feitelijke waarheid van gebeurtenissen. Wij zien alleen onze eigen versie ervan: de niet-feitelijke waarheid. Het meest sprekende voorbeeld om dit uit te leggen is misschien wel aan de hand van Steven R. Covey’s paradigma’s: hoe je bent opgevoed, geconditioneerd, wat je herinneringen zijn, welke taal je spreekt, in welk geografisch deel van de wereld je bevindt, in welke familie je geboren bent… dit alles bepaalt allemaal de manier waarop je naar de wereld kijkt. Alles wat bij je binnenkomt filtert je onderbewustzijn dus en het ziet zo vooral wat het wil zien.

Zo zijn ook je herinneringen opgebouwd. Maar door de kennis die jij nu hebt, over dat je herinneringen niet-feitelijke waarheden zijn, heb je ook de kennis dat er dus meer was dan jij ervaren (en opgeslagen) hebt. En het bijzondere daaraan is: je kunt wisselen tussen verschillende percepties in het heden, maar óók in het verleden!

Dat is gestalt. Met tijdlijn therapie speur je naar significante emotionele gebeurtenissen in je verleden om je percepties erop te veranderen. Totdat je helemaal terug kunt gaan naar de allereerste gebeurtenis waarop je een negatieve emotie ervoer. Als je daar naartoe terug kunt gaan trek je je lessen, verander je je percepties en sluit je dat stukje ‘karma’ van je leven af.

Tijdlijn therapie

WhatsApp 📱 bij vragen: +31 (0) 6 270 477 21 | Of mail ons voor een incompany offerte →