Privacy & Cookie Statement

Leiderschapsacademy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 74624938, gevestigd aan Bakema-Erf 331, 3315 JH Dordrecht met btw identificatienummer NL en bereikbaar via info@leiderschapsacademy.nl, verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Leiderschapsacademy kan mogelijk de volgende persoonsgegevens verwerken voor één of meerdere doeleinden:

✓ Voornaam
✓ Achternaam / Achternamen
✓ Geslacht
✓ Geboortedatum
✓ Geboorteplaats
✓ Adres en postcode
✓ Telefoonummer / Mobiel
✓ E-mailadres
✓ Overige gegevens die je actief aan ons verstrekt via de website, tijdens webinars of in de community van de online academy
✓ Foto-  en/of videomateriaal, zie ook onze Algemene Voorwaarden
✓ Bankrekeningnummer

Een groot deel van de website van Leiderschapsacademy kan worden gebruikt zonder je persoonsgegevens beschikbaar te stellen. Van bezoekers op onze website wordt echter het volgende bijgehouden:

✓ IP adres
✓ Internetbrowser en apparaattype
✓ Cookie ID

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Leiderschapsacademy verwerkt jouw persoonsgegevens voor:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Voor het verzenden van onze informatieve en wervende mails;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om onze diensten uit te voeren;
 • Om jouw surfgedrag te volgen over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. Zie voor meer informatie ons cookiestatement hieronder;
 • En Leiderschapsacademy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Ten allen tijde: toestemming van de betrokkenen
 • Uitvoering van de Overeenkomst waarbij betrokkene Opdrachtgever en/of Cliënt is
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang

Wat zijn Cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand met informatie erop. Zodra u een website bezoekt kan het zijn dat deze website cookies op uw computer of telefoon plaatst. Zo kan de website bijvoorbeeld zien welke pagina’s u hebt bekeken en welke gegevens u hebt ingevuld. Komt u opnieuw op de website? Dan hebben de cookies uw gegevens onthouden – tenzij u de cache en/of browsergeschiedenis heeft leeggemaakt.

Voor welke doeleinden gebruikt Leiderschapsacademy cookies?

Leiderschapsacademy maakt gebruik van cookies om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. De website, online academy en webinars van Leiderschapsacademy kunnen cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

Functionele (technisch noodzakelijke) cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het goed werken van een website. Ze onthouden bijvoorbeeld je wachtwoord en je voorkeursinstellingen, zoals de taal waarin je de website wilt lezen. Ook onthouden ze welk artikel je in een webwinkel in een winkelmandje hebt geplaatst. En ze volgen hoe je door de website surft. Met deze informatie kan Leiderschapsacademy de werking van de website analyseren en verbeteren. We mogen de gegevens niet gebruiken om bijvoorbeeld een profiel van het internetgebruik van jou, als websitebezoeker, op te stellen. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeven we (Leiderschapsacademy) je niet om toestemming te vragen. Wel moeten we je in deze privacyverklaring informeren over het gebruik van functionele cookies op de site.

Analytische cookies
We gebruiken Google Analytics om te kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Dit gebeurt op geanonimiseerde wijze.

Tracking cookies
Een tracking cookie is een speciaal soort webcookie, dat wordt geplaatst om een internetgebruiker te identificeren op één of meerdere websites, zoals social media platformen (denk dan aan Facebook, Instagram, Pinterest en LinkedIn).

Hoe kun je cookies verwijderen?

Als je niet wilt dat Leiderschapsacademy op jouw digitale apparaat (computer, tablet, smartphone) cookies plaatst, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Zoek in de helpfunctie van uw internetbrowser op hoe u cookies verwijdert of blokkeert. Veiliginternetten.nl legt u uit hoe u cookies verwijdert. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer, tablet of smartphone die je gebruikt moet aanpassen.

Jouw persoonsgegevens inzien, laten corrigeren of laten verwijderen

Je hebt ten allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Leiderschapsacademy. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of naar een ander (particulier of organisatie) te laten sturen. Daarvoor vragen je wel om persoonsverificatie in de vorm van een kopie van je identiteitsbewijs, om misbruik en identiteitsdiefstal. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort – en met name je Burgerservicenummer (BSN) – zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op jouw verzoek. Leiderschapsacademy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe lang bewaart Leiderschapsacademy jouw persoonsgegevens?

De bescherming van jouw privacy is belangrijk voor jou en voor ons. Jouw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen. Deze wordt bepaald aan de hand van jouw ontwikkelpad en leerbehoefte. Je behoudt toegang tot jouw persoonlijke leeromgeving en kunt online doorgaan met leren.

Je mag te allen tijde het verzoek indienen om jouw account te laten verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Leiderschapsacademy verkoopt jouw gegevens niet aan derden, echter staat persoonlijk contact tussen trainer / coach en cliënt bij ons hoog in het vaandel. Om dit mogelijk te maken, heeft de trainer / coach vaak toegang tot jouw contactgegevens om je te kunnen ondersteunen waar en wanneer dat nodig is.

Omdat Leiderschapsacademy in sommige gevallen met derde partijen samenwerkt, zullen jouw persoonsgegevens in het kader van jouw opleiding, training, coaching en in het geheel jouw persoonlijke ontwikkeling, met deze derde partijen gedeeld worden. Die derde partij wordt dan een verwerker. Leiderschapsacademy blijft de verwerkingsverantwoordelijke. Op grond van artikel 28 AVG moet de verwerking die een verwerker voor een verwerkingsverantwoordelijke uitvoert, geregeld worden in een (verwerkers)overeenkomst. Al onze trainers en coaches hebben een verwerkersovereenkomst getekend om jouw persoonsgegevens te beschermen en jouw privacy te waarborgen. Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht worden aan derden. Daarnaast zijn je persoonsgegevens beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken.

In enkele gevallen kunnen jouw persoonsgegevens intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Veiligheid

Leiderschapsacademy neemt alle benodigde maatregelen om informatie van gebruikers – en informatie van Leiderschapsacademy zelf – veilig te houden tegen cybercrime. Mocht het echter zo zijn dat Leiderschapsacademy tóch met cybercrime te maken krijgt, en er een datalek ontstaat, dan zal dit binnen 12 uur nadat het lek gevonden is worden gemeld bij het Meldpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Leiderschapsacademy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy & Cookie statement. Dit Privacy & Cookie statement is afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is voor het laatst gewijzigd op 11 maart 2021. Je bent zelf verantwoordelijk om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. We raden je daarom aan om regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn gedaan aan dit Privacy & Cookie statement.

Vragen en klachten

Mocht je naar aanleiding van dit verhaal vragen of klachten hebben, dan kun je contact met ons opnemen via info@leiderschapsacademy.nl.